Ha péntek, akkor fúvósok nyereményjàték

Ha péntek, akkor fúvósok nyereményjàték

A Játék neve, szervezője és az adatvédelem

Jelen szabályzat vonatkozik a XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület (tovàbbiakban: Egyesület)által karbantartot https://m.facebook.com/hjfuvoszenekar/?locale2=hu_HU / Facebook oldalon futó – Ha péntek, akkor fúvósok nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

A játékban résztvevő személyek

· A játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki rendelkezik saját nyilvános Facebook fiókkal, valamint Magyarországon tartózkodási-, vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos)

· Amennyiben a nyertes cselekvő képtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

· A játékban XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület és a zenekar tagjai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

· A játékos a játékban való részvétellel tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a saját, nyilvános Facebook csatornáját és teljes nevét, a játékkiírásnak megfelelő módon, az egyesület a Játékkal kapcsolatban saját Facebook oldalán publikálhassa.

· A játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja.

· Amennyiben a Játékos a játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék időtartama, menete

· Jelen játék három részből áll:

· I. A Játék időtartama: A Játék 2018.02. hónap 23. nap 20:00 perctől 2018.03. hónap 1. nap 20:00 percig tart.

· II. A Játék 2018.03. hónap 30.nap 20:00 perctől 2018.04. hónap 5. nap 20:00 percig tart.

· III. A Játék 2018.04. hónap 27. nap 20:00 perctől 2018.05. hónap 3.nap 20:00 percig tart.

· A Játék menete: Azok közül, akik a nyilvános és saját Facebook profillal rendelkeznek, valamint a https://m.facebook.com/hjfuvoszenekar/?locale2=hu_HU oldalon található post alá, kommentel, az Egyesület a www.random.org weboldal segítségével választja a ki a nyertest.

· A Játékban résztvevők a kommentelés időpontjából adódóan rangsorolásra kerülnek. Az első kommentet leadó Játékos az 1. számot míg az utolsó kommentelő Játékos a sorban utolsó számot kapja.

A Sorsolás időpontja:

· I. 2018. 03. hónap 2. nap 20:00

· II. 2018. 04. hónap 6. nap 20:00

· III. 2018. 05. hónap 4. nap 20:00

Nyeremények, nyertesek

A Játékok során az alábbi nyeremény kerül kiosztásra a Játékosok között:

· 2db páros jegy a 2018. 05. hónap 25. napjàn megrendezésre kerülő Ha péntek, akkor fúvósok koncertre.

A játékos nem jogosult a nyereményre, ha
· nem múlt el 18 éves,

· ha a megbízott megkeresésére 3 munkanapon belül nem válaszol,

· ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook komment vagy direkt Facebook üzenet formájában a kapcsolatot,

· egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert,

· egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja.

· jelen játékszabályzat bármelyik pontját megsérti

A nyertesek értesítése:
· a nyertesek nevét és Facebook fiókjukat a Hubay Jenő Ifjúsági Fúvószenekar Facebook oldalán post formájában tesszük közzé

· a nyerteseket Facebook komment formájában is értesítjük

· a nyertes a Facebook komment vagy komment válasz formájában történt értesítés után 3 munkanapon belül az Egyesület tulajdonában lévő Hubay Jenő Ifjúsági Fúvószenekar Facebook oldalára küldött privát üzenetben felveszi a kapcsolatot, adategyeztetés és nyeremény átvételének részletei céljából

· a nyertes minden levélváltás után 3 munkanapon belül reagál a Megbízott üzenetére. Amennyiben ez nem történik meg, a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.

· amennyiben a nyertessel nem sikerült felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményére. A nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez az egyesület kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A nyeremények kézbesítése

· A nyertes a nyereményt a vele egyeztetett formában és módon tudja átvenni.

· A játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

Az Egyesület felelőssége

· Az Egyesület kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes a nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítésből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Adatkezelés és adatvédelem
8.1 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyerményjátékban,

· feltétel nélküli, kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a játékban, akkor a nyeremény átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név,email cím, posta cím, születési dátum), az Egyesület a nyeremény átadásának céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

· feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait az Egyesület jelen játék lebonyolítása során a nyeremények átadásának céljából felhasználja. A Játékosok személyes adatait az Egyesület kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

· az adatszolgáltatás önkéntes és és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Tájékoztatjuk, hogy adatai harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenes jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

· amennyiben az adatkezelési feltételek megválzotnak, az Egyesület tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

8.2 A játék résztvevőinek adatait az Egyesület a 8.1. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Az Egyesület fenntartja a jogot a játékszabály megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Egyesület számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebook-nak.

XV. Kerületi fúvószenekari Egyesület
2018.02.23.

Filmslágerek Fúvósokon 2.0

Minden kedves nézőnek/hallgatónak köszönjük, hogy eljöttek a 2017-18-as koncertsorozatunk második hangversenyére és ezzel támogatták zenekarunkat. Reméljük, hogy minden jelenlévőnek tetszett az előadás és jó hangulatban távozott a koncertteremből.

Ha minden a terv szerint alakul, akkor 2018.05.25-én este 20:30-tól szintén hallhatják zenekarunkat a Budai II. László Stadionban ahol Carl Orff: Carmina Burana-ját fogja előadni a Hubay Jenő Ifjúsági Fúvószenekar, Kőrösy Róbert vezénylésével.

A Filmslágerek fúvósokon 2.0 hangverseny képeit lentebb tekinthetik meg.

 

 

HA PÉNTEK, AKKOR FÚVÓSOK!

Szeretettel meghívunk mindenkit zenekarunk 2017-18-as bérletes hangverseny sorozatának második előadására, melyen 1959-től egészen a mostani éveink kedvelt filmjeinek Főcím dalait, betétdalait hallgathatják meg a Hubay Jenő Ifjúsági Fúvószenekar előadásában!

Közreműködik: Farkas Éva és Bárdi Gergő 

Vezényel Serdült Ádám, a zenekar karmestere.

HA PÉNTEK, AKKOR FÚVÓSOK .

Mindenkit szeretettel várunk zenekarunk 2017/18-as “Ha péntek, akkor fúvósok” koncertsorozatának folytató évadán!!

Idén is három koncertből álló sorozatot hallgathatnak meg a már megszokott helyen, a Hubay Hangversenyteremben illetve a II. Budai László Stadionban.
A bérletek ára most is 3000 ft lesz, melyeket szerdától péntekig 16:00-tól 18:00-ig a Hubay Jenő Zeneiskola 009-es termében vásárolhatnak meg (1153 Budapest, Bocskai utca 70-74.) vagy a koncertek előtt 1200 forintos áron lehet jegyet kapni az aktuális koncertre.

2017.10.27.:   Protestáns szerzők estje a barokktól napjainkig
2018.01.26.:   Filmslágerek fúvósokon 2.0
2018.05.25.:   Carl Orff: Carmina Burana

Közreműködik: Hubay Jenő Ifjúsági Fúvószenekar
Karmesterek: Kőrösy Róbert és Serdült Ádám

FILMZENEI KONCERT


?
Köszönjük mindenkinek, aki eljött a filmzenei koncertünkre! A koncerten készült képek alább, vagy ezen linkre kattintva megtekinthetők.?
A fényképeket készítette:  Rosta Bandi

 

 

♫Ha péntek, akkor fúvósok!♫

14257705_1740173972907140_1300264307218467405_o

Szeretettel meghívjuk a XV. kerületi Fúvószenekari Egyesület bérletes koncertsorozatára.

A koncertek kizárólag érvényes bérlet vásárlása esetén látogathatóak. A bérletértékesítés hamarosan indul…

A bérlet ára: 3000 forint, mely magába foglalja az alábbi koncerteket:

I. A Hubay szólistái ♪

Időpont: 2016.október 7 18:30
Helyszín: Hubay Hangversenyterem (1153 Budapest, Bocskai utca 74-78)

✭Ismert és kevésbé ismert zeneművek a Hubay Zeneiskola művészeinek és a Zenekar tagjainak előadásában, a barokktól napjainkig.
♫Műsor: A műsorban felhangzanak Fucík, Vivaldi, Saint-Saens, Cfasszmann, John Williams és más zeneszerzők művei.

♫♪Műsor♫♪

Suppé: A könnyűlovasság – nyitány
Saint-Saens: Kürtverseny I. tétel
Chopin : Romanze
Vivaldi: Kettősverseny fuvolákra II-I. tétel
Bach: Sinfonia
Hidas: Fagottverseny I. tétel
Shosztakovich: II. walzer
Williams: Schindler listája
Verdi: Aida – Bevonulási induló
Granada
Preobrazsenszkij polka
Cfasszmann: Intermezzo
Gregson: Concerto for Tuba II-III. tétel

Szólisták: Gast Gábor, Hegedűs Erik, Sali Korinna, Káplár Eszter, Somodi Gergő, Vincze Nándor, Serdült Ádám, Ábri Károly

Bérletvásárlás: K-P 16:00tól 18:00ig Kőrösy Róbertnél.

♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪

II. Filmslágerek fúvósokon ♫

Időpont: 2017.február 24 18:30
Helyszín: Hubay Hangversenyterem (1153 Budapest, Bocskai utca 74-78)

✭Népszerű dallamok a filmek világából 5 évestől 500 éves korig a farsang jegyében.
♫Műsor: Műsoron Barber,Cosma, Delerue, Menken, Morricone, Williams, Zimmer alkotásai.

III. Táncol a Világ ♫♪

Időpont: 2017.május 19 20:00
Helyszín: Budai II. Stadion (1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10)

✭Nyárköszöntő show a Hubay Zeneiskola és a Dózsa Gimnázium táncosainak közreműködésével.
♫Műsor: Strausstól Griegig, Erkeltől Kodályig minden, amire táncolni lehet egy színpadon.

A koncerteken vezényel Kőrösy Róbert és Serdült Ádám.

A bérletek korlátozott számban érhetőek el.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
Felelős kiadó: Kőrösy Róbert
Támogatónk: A XV. kerületi Önkormányzat